วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

เรื่องเล่าจากกระดาษลงเวลา weerawong.c@weerawongcp.com

 • 15 สิงหาคม 2560

  ไม่กล้า...ไม่แกร่ง

  งานที่สำเร็จลงด้วยดีจากความกล้านี้ ทำให้เกิดความมั่นใจกลายเป็นความแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก

 • 01 สิงหาคม 2560

  กัดไม่ปล่อย...งานต้อง 'สำเร็จ' ไม่ใช่แค่ 'เสร็จ'

  การทำงาน 'เสร็จ' แต่ไม่ 'สำเร็จ' เกิดขึ้นได้ในงานทุกประเภทไม่จำกัด

 • 18 กรกฎาคม 2560

  มั่ว … เป็น … เก่ง

  ความสามารถในระดับทำงานเก่งอาจเป็นเรื่องของคนที่มีพรสวรรค์ แต่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมในระดับทำงานเป็นก็เพียงพอแล้ว

 • 04 กรกฎาคม 2560

  ไม่ได้บอด ... แต่มองไม่เห็น

  การมี Vision เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากสำหรับคนทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะผู้นำองค์กร

 • 20 มิถุนายน 2560

  ใช้ 'หัวคิด' อย่างเดียวไม่ได้ ... ต้องใช้ 'หัวใจ' ด้วย

  ในการเจรจาที่จะทำให้คนที่มีความเห็นหรือความต้องการขัดแย้งกันสามารถยุติเรื่องได้โดยไม่มีการค้างคาใจ

 • 06 มิถุนายน 2560

  Teach a Man to Fish

  นอกเหนือจากการที่เราจะต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องนำมาใช้บังคับกับเรื่องที่ทำแล้ว ยังจะต้องมีความรู้นอกตำรากฎหมาย

 • 23 พฤษภาคม 2560

  ต้องสู้จึงจะชนะ

  สังคมโลกไม่ได้ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่ต่างมีครอบครัวในการที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

 • 09 พฤษภาคม 2560

  คนชอบอยู่กับตัวเอง

  ทฤษฎีและความเชื่อเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคนนั้นเปลี่ยนไปมาก ผู้รู้ที่ทำการศึกษาทางด้านนี้เชื่อว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นชาติใดมีบุคลิกภาพแตกต่างกัน

 • 25 เมษายน 2560

  It’s the FAST that eat the SLOW

  รวดเร็วแต่รัดกุมรอบคอบ แต่ไม่ซับซ้อน

 • 11 เมษายน 2560

  จะคิดได้ต้องวิเคราะห์เป็น

  การทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษามืออาชีพไม่ว่าด้านกฎหมายที่ผมทำอยู่ ด้านการเงิน หรือด้านอื่นๆ ก็คือการทำหน้าที่เป็นคู่คิดให้แก่ผู้ว่าจ้าง

 • 28 มีนาคม 2560

  การประชุมที่ดีต้องมีเจ้าภาพที่เก่ง

  การประชุมจะดีหรือมีประสิทธิภาพได้นั้น ผู้ที่ทำหน้าที่เจ้าภาพ หรือ ผู้นำ ต้องเป็นคนที่ 'เก่ง'

 • 14 มีนาคม 2560

  อย่าลืมทำความรู้จักกับตัวเอง

  ทำความรู้จักกับตัวเอง เพื่อสร้างอารมณ์ดีๆ และความสุขให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง

 • 28 กุมภาพันธ์ 2560

  แด่ ... ความรู้สึกดีๆ

  บ่อยครั้งที่มี 'ความสุข' ในการทำงานบางอย่าง ทั้งๆ ที่ได้ค่าตอบแทนน้อยหรือไม่ได้เลย เพราะมันสร้าง 'ความรู้สึกดีๆ'

 • 14 กุมภาพันธ์ 2560

  'จำได้' ไม่เท่า 'คิดเป็น'

  มีโอกาสทำงานและเข้าร่วมประชุมกับนักธุรกิจและผู้บริหารระดับแนวหน้าจำนวนมาก ใช้โอกาสนั้นสังเกตและศึกษาวิธีทำงานตลอดจนกระบวนการ 'คิดเป็น'

สถานการณ์รอบวัน

rss