วาระทีดีอาร์ไอ

  • 19 ตุลาคม 2560

    จะเก็บค่าน้ำไปทำไม

    เมื่อมีข่าวว่า (ร่าง) พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... จะมีการเก็บค่าน้ำก็ทำให้สังคมไทยกระสับกระส่ายแบบแทบจะตั้งตัวไม่ติด

  • 5 ตุลาคม 2560

    ปรับฐานคิด เปลี่ยนทัศนคติ ต่อการศึกษาไทย (จบ)

    ในบทความ ปรับฐานคิด เปลี่ยนทัศนคติต่อการศึกษาไทย (1) ผู้เขียนได้ระบุถึงปัญหาด้านฐานคิด หรือทัศนคติของพ่อแม่ ผู้กำหนดนโยบาย