พรเทพ ชูพันธุ์

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
pornthep.jubandhu@scb.co.th

สถานการณ์รอบวัน

rss