ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ "พลวัตเศรษฐกิจ"

  • 23 กุมภาพันธ์ 2561

    ผลของ EEC ต่ออนาคตเศรษฐกิจไทย

    ผลของ EEC ต่ออนาคตเศรษฐกิจไทยเป็นเรื่องที่ต้องมีศึกษาวิจัยอีกมาก และต้องรอให้เกิดผลกระทบทางบวกทางลบในเชิงประจักษ์เกิดขึ้นก่อน

สถานการณ์รอบวัน

rss