ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ "พลวัตเศรษฐกิจ"

สถานการณ์รอบวัน

rss
  • 18:45
    นายกฯ เผยอยากให้เข้าใจ 'ยุทธศาสตร์ชาติ-แผนแม่บท'
  • 18:30
    จับแล้ว 'อู๊ด สิงหราช' แอบอ้างเป็นลูกน้องนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่รีดไถ่เงิน
  • 18:14
    มท.1 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดดูแลความปลอดภัยช่วงลอยกระทง