จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

Think SmartBiz

 • 26 มีนาคม 2561

  มุ่งหน้าสู่ Mass Customization

  ในโลกธุรกิจพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่คู่กัน เมื่อมีสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลง สิ่งที่อยู่คู่กัน จำต้องปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 • 17 มีนาคม 2561

  สื่อสารสร้างสรรค์ ส่งเสริมสังคม 4.0

  เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) การใช้ Smart phone ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ มากกว่าการสื่อสารด้วยซ้ำ

 • 11 มีนาคม 2561

  การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม

  การเพิ่มคำว่า “นวัตกรรม” ไว้ในค่านิยมขององค์กร หมายถึงการสื่อสารกับพนักงานทั่วไปว่าทุกคนจะต้อง “กล้า” มากกว่า “กลัว”

 • 3 มีนาคม 2561

  ผลิตภาพ มาตรฐาน นวัตกรรม

  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้โมเดลการขับเคลื่อนประเทศที่สอดรับกับบริบทและแนวโน้มใหม่ของโลก โดยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล

สถานการณ์รอบวัน

rss
 • 19:45
  หาม 'ลุงจำลอง' ส่งรพ.ท้องผูกหลายวัน
 • 19:04
  ศาลเลื่อนสืบพยาน 'นปช.ก่อการร้าย' เป็น 4 เม.ย.…
 • 18:45
  'วราวุธ' ให้กำลังใจ กกต. เข้าใจขาด จนท. ดูแลทุกพื้นที่