จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

Think SmartBiz

 • 23 กรกฎาคม 2561

  เติบโตแบบตื่นตัว จะได้ไม่ตื่นตูม

  เพราะพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมักมาแรง มาเร็ว แบบไม่ทันตั้งตัว ดังนั้นความตื่นตัวต่อสิ่งรอบข้างต้องมากกว่าเดิม มองให้ไกลกว่าเดิม

 • 15 กรกฎาคม 2561

  สู่ยุคการเงิน 4.0 เต็มรูปแบบ

  ภาคการเงิน ที่ถือเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เกิดการค้า การลงทุน กำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

 • 8 กรกฎาคม 2561

  VAR เทคโนโลยีเพื่อการกีฬา

   ความจริงแล้วการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการแข่งขันกีฬามีมากมายหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทกีฬานั้นๆ และไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด

 • 1 กรกฎาคม 2561

  ฟาร์มแม่นยำกับเกษตรอัจฉริยะ

  เมื่อ 20 ปีก่อนมีบางสาขาอุตสาหกรรมเท่านั้นที่เริ่มขยับปรับเปลี่ยน แต่โดยส่วนใหญก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้รับผลกระทบ ปั่นป่วนจากความก้าวหน้าใดๆ

 • 22 มิถุนายน 2561

  ก้าวกระโดดได้ด้วยนวัตกรรม

  ผมมีตัวอย่างเล็กๆและเป็นเพียงจุดเริ่มต้นให้เห็นว่า SMEs ของไทย กำลังขยับปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันใหม่

 • 16 มิถุนายน 2561

  คิดค้น ลงมือทำ นำเสนอ ต่อยอด

  ต้องบอกว่าความตื่นตัวขององค์กรต่างๆในประเทศไทยต่อการนำแนวคิดนวัตกรรมเข้ามาในองค์กรเริ่มมากขึ้น แต่ยังไม่จริงจังมากพอ

 • 6 มิถุนายน 2561

  ดิจิทัล ไม่รับไม่ปรับไม่เปลี่ยน ไม่รอด

  กลุ่มทุนรุ่นเก่า อาจจะถูกล้างบางให้ล้มหายตายจากไปได้ง่ายๆ ถ้าไม่เปลี่ยนผ่านระบบงานและรูปแบบธุรกิจใหม่ให้สอดรับกับยุคดิจิทัล

 • 19 พฤษภาคม 2561

  Logistics กับ Service 4.0

  ในอดีตการขนส่งและกระจายสินค้าในประเทศ ถือว่าเป็นกระบวนการทางธุรกิจหนึ่งซึ่งบริษัทขนาดใหญ่มักจะดำเนินการเอง

 • 26 เมษายน 2561

  โรงงานไร้แสง แรงงานไร้ความหมาย

  ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะใหม่ที่สูงขึ้น เน้นการปฏิบัติจริงที่อิงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

 • 8 เมษายน 2561

  ส่งเสริมคนให้ก้าวหน้า พัฒนาองค์กรให้ก้าวไกล

  องค์กรทั่วไป องค์กรที่แข่งขันได้ องค์กรชั้นนำ คงไม่มีความหมายเท่ากับการเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ (Adaptive Organization)

 • 26 มีนาคม 2561

  มุ่งหน้าสู่ Mass Customization

  ในโลกธุรกิจพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่คู่กัน เมื่อมีสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลง สิ่งที่อยู่คู่กัน จำต้องปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 • 17 มีนาคม 2561

  สื่อสารสร้างสรรค์ ส่งเสริมสังคม 4.0

  เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) การใช้ Smart phone ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ มากกว่าการสื่อสารด้วยซ้ำ

 • 11 มีนาคม 2561

  การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม

  การเพิ่มคำว่า “นวัตกรรม” ไว้ในค่านิยมขององค์กร หมายถึงการสื่อสารกับพนักงานทั่วไปว่าทุกคนจะต้อง “กล้า” มากกว่า “กลัว”

 • 3 มีนาคม 2561

  ผลิตภาพ มาตรฐาน นวัตกรรม

  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้โมเดลการขับเคลื่อนประเทศที่สอดรับกับบริบทและแนวโน้มใหม่ของโลก โดยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล

สถานการณ์รอบวัน

rss
 • 12:45
  'เรืองไกร' จี้สอบบัญชีระดุมทุน 2 พรรคใหญ่
 • 12:24
  ชี้คำเตือนผบ.ทบ.ล้ำเส้น แค่ให้อยู่ในกรอบกม.…
 • 12:04
  'อนุทิน' ท้าปชป.เปิดชื่อมาเลยใน 'ภท.' ใครซื้อเสียง