ดร. อาจารี ถาวรมาศ

Access-Europe (www.access-europe.eu)

  • 26 กุมภาพันธ์ 2561

    ประมงพื้นบ้านไทยทำประมงแบบยั่งยืน

    ไม่นานมานี้ ได้มีโอกาสไปร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาเรื่อง "เข้าถึงประมงพื้นบ้าน ผลกระทบจากไอยูยูต่อประมงไทย" จัดโดย

  • 12 กุมภาพันธ์ 2561

    ยุโรปในการประชุม World Economic Forum ที่ดาวอส

    เมื่อ 23-26 ม.ค. ที่ผ่านมา มีผู้นำทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกและบุคคลสำคัญระดับโลกกว่าหลายพันคน มารวมตัวกันเพื่อถกเถียงและหารือ

สถานการณ์รอบวัน

rss