ชำนาญ จันทร์เรือง

คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ "มองมุมใหม่"

 • 16 พฤษภาคม 2561

  ป่าแหว่ง : การใช้สิทธิชุมชน

  จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม การที่ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ออกมารณรงค์ให้มีการ “รื้อ เต ตุ๊บ” บ้านพักของตุลาการแถบเชิงดอยสุเทพ

 • 2 พฤษภาคม 2561

  จะกระจายอำนาจต้องยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค

  เรื่องของการกระจายอำนาจได้มีการถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอย่างกว้างขวางอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีการเปิดให้มีการจดแจ้งพรรคการเมืองใหม่

 • 25 เมษายน 2561

  หน้าที่ของพรรคการเมือง

  ในการเปิดโอกาสให้มีการจดแจ้งพรรคการเมืองต่อ กกต.ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา มีกลุ่มการเมืองยื่นเสนอความจำนงถึง 97 พรรค

สถานการณ์รอบวัน

rss