“Industry 4.0” โจทย์ใหม่ที่ท้าทายของประเทศไทย

“Industry 4.0” โจทย์ใหม่ที่ท้าทายของประเทศไทย
01 กันยายน 2560
2635
 

คุณจรีพร จารุกรสกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group

ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเรามักได้ยินคำว่า Industry 4.0 บ่อยครั้ง หลายคนเคยกล่าวว่า Industry 4.0 เป็นโจทย์ใหม่ที่จะเข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมทั่วโลก

ในมุมมองของดิฉัน “Industry4.0”หรืออุตสาหกรรม 4.0 ไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทั้งหมดเพราะแท้จริงแล้ว คือการก้าวเข้าสู่วัฎจักรความเปลี่ยนแปลงในวงการอุตสาหกรรมของแต่ละยุคสมัยเพียงแต่การเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้มีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลอยู่ 2ด้านนั่นคือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล

ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมีความต้องการ และคาดหวังสินค้าหรือบริการที่ “ดีกว่า” และเลือกที่เหมาะสำหรับตนเองมากขึ้น อีกทั้งยังมีกำลังซื้อ และพร้อมที่จะ “จ่าย” เพื่อซื้อสิ่งที่ดีกว่า ทำให้ความเป็น “Mass”ที่เลือกผลิตสินค้าแบบเดียวกันทีละจำนวนมากๆ ในเวลาพริบตาไม่สามารถตอบโจทย์สิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการอีกต่อไป

เพื่อตอบสนอง “ความต้องการ” ของแต่ละบุคคลแนวคิด Industry 4.0 จึงเป็นการบูรณาการโลกของอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น คลาวด์ คอมพิวติ้ง หรือ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงค์ ( IoT) ระบบฐานข้อมูล หรือปัญญาประดิษฐ์(AI)ฯลฯ เทคโนโลยีดังกล่าวจะมาทำหน้าที่เชื่อมต่อความต้องการของผู้บริโภคและระบบการผลิตสินค้า เพื่อผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายมากขึ้น

ในอดีตหากคุณเป็นเจ้าของสินค้าอะไรสักอย่าง คุณอาจคือ“The Best”ของโลก แต่วันนี้ สิ่งที่ทุกคนต้องรักษาไว้ในมือให้มั่นคือ “ลูกค้า” หรือผู้บริโภค ใครที่มีฐานลูกค้าหรือแฟนคลับอยู่ในมือมากที่สุดคือผู้ชนะในเกมธุรกิจ

Industry4.0 จึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเทคโนโลยี หากเป็นความท้าทายว่า “ทุกคนต้องปรับตัว” เพราะหากใครปรับไม่ทัน อาจโดน “Disruptive”ในที่สุด ปัจจุบันเราเริ่มเห็นสัญญาณดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งในยุโรป เอเชีย ไม่เว้นแม้แต่ ซิลิคอน วัลเลย์ ในสหรัฐอเมริกา ทุกประเทศต่างกำลังหันมาให้ความสนใจและวางทิศทางประเทศของตนไปสู่ระบบการผลิตแบบ Industry 4.0

สำหรับประเทศไทย เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากเรายังคงก้าวไปในวิธีการผลิตแบบเดิมๆ เราอาจตกขบวนหรือกลายเป็นผู้ตาม

ภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ ซึ่งดิฉันได้เห็นการตื่นตัวของภาครัฐ จากการนำแนวคิด Industry4.0 มาเป็นกรอบในการวางยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทยกลายเป็น “ไทยแลนด์ 4.0”  และยังวางพื้นฐานสำคัญเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับการพัฒนาด้าน Industry 4.0 ตลอดจนสร้างบุคลากรที่มีทักษะทั้งนี้เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคธุรกิจ ที่ต้องยกระดับกระบวนการผลิตแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีตามแนวทาง Industry 4.0 ไปสู่ Smart Factoryรวมทั้งการสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ชัดเจน อาทิ คลัสเตอร์อากาศยาน และชิ้นส่วน หุ่นยนต์ และยานยนต์แห่งอนาคต เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

ดิฉันเชื่อว่า ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่มีความตระหนักและมองเห็นแล้วว่า หากทุกคนสามารถเตรียมพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจะช่วยลดต้นทุนการผลิต และยังสามารถพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งถ้าหากรัฐมีมาตรการและสิทธิประโยชน์จูงใจสำหรับการลงทุนด้านนี้อย่างจริงจัง ก็จะยิ่งกระตุ้นให้ทุกคนพร้อมที่จะ “เปลี่ยน”

เมื่อเรากำลังวางบทบาทใหม่ให้กับประเทศไทยIndustry 4.0จึงเป็นเรื่องท้าทายของทุกคน สิ่งที่ต้องทำคือ การปรับตัว รวมถึงความร่วมมือกันมากขึ้นในทุกภาคส่วนเพราะทุกคนมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเปลี่ยนผ่านครั้งยิ่งใหญ่ที่สำคัญการมีความคิดเชิงบวก หรือThink Positive จะเป็นสิ่งที่นำพาให้เราประสบความสำเร็จได้ดีที่สุด

  • ดิฉันไปซิลิคอนวัลเลย์มา ก็มีการพูดถึง Industry4.0 สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันทั่วโลกกำลังพุ่งเป้าไปที่ industry 4.0
  • ต้องยอมรับว่า เยอรมันคือผู้นำด้านอุตสาหกรรม แต่คำถามที่กำลังมองต่อไปคือเยอรมันจะยังเป็นผู้นำตรงนี้ต่อไปหรือไม่

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

เร่งสกัด‘เก็งกำไร’ค่าเงิน