เกี่ยวกับ กรุงเทพธุรกิจ

กรุงเทพธุรกิจ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2530 ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันฉบับแรกของไทย ที่นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร การวิเคราะห์ ทั้งด้านธุรกิจ การเงิน การค้า การลงทุนที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ พรั่งพร้อมด้วยเนื้อหาด้านการบริหารจัดการ ความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนแนวทางการจัดการธุรกิจในโลกยุคใหม่ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง กรุงเทพธุรกิจ ได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจ ผู้นำองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชนธุรกิจทั่วไปในฐานะ "สื่อธุรกิจ" ที่รายงานข่าว และข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว

คณะบรรณาธิการ กรุงเทพธุรกิจ

คณะบรรณาธิการ kteditor@nationgroup.com
กรรมการผู้อำนวยการ ดวงกมล โชตะนา dk@nationgroup.com
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เบ็ญจวรรณ เผ่าจินดามุข benjawan_p@nationgroup.com
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สมสกุล เผ่าจินดามุข somsakul@nationgroup.com
บรรณาธิการบริหาร เฉลา กาญจนา chalao@nationgroup.com
บรรณาธิการหุ้นการเงิน นิตยา สดวัฒนา ktfin@nationgroup.com
บรรณาธิการ Corporate สุกัญญา ศุภกิจอำนวย ktmkt@nationgroup.com
บรรณาธิการนโยบายเศรษฐกิจ ทศพร โชคชัยผล kteco@nationgroup.com
บรรณาธิการการเมือง ปกรณ์ พึ่งเนตร plt@nationgroup.com
บรรณาธิการนวัตกรรม ลักษ์โตเย่น วุฒิศักดิ์ science@nationgroup.com
บรรณาธิการต่างประเทศ สุดา มั่งมีดี ktfor@nationgroup.com

โฆษณาบนเวบไซต์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
ณัฐวรา แสงวารินทร์ โทร: 02-338-3266 nutvara@nationgroup.com
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายโฆษณา
วิจิตรา ศิริวรากุล โทร: 02-338-3052 wichittra@nationgroup.com
ฝ่ายโฆษณา
ธนพร ศรีรัตนปิ่นทอง โทร: 02-338-3035 thanaporn_sri@nationgroup.com

สถานที่ติดต่อ

กรุงเทพธุรกิจ เลขที่ 1858/126 ชั้น 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ติดต่อ หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

กองบรรณาธิการ โทร : 0-2338-3333 ต่อ 3386, 3391 แฟกซ์ 02-338-3947

เวปมาสเตอร์ โทร. 02-338-2576

ฝ่ายโฆษณา โทร 0-2338-3333 ต่อ 3035, 3154 สมัครสมาชิก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 0-2338-3000 กด 1

E-mail : customer@nationgroup.com

แผนที่